Címlap

Borbala Paksi

researcher

Borbala Paksi

Researcher of Institute of Education, Faculty of Education and Psycholgy, Eötvös Loránd University

Educational and research interest

Borbála Paksi has been conducting empirical research in Sociology for more than 30 years, during which time she has participated in about 100 researches and conducted more than 50. The thematic focus of her research is mainly the study of the prevalence and social pattern of different addictive behaviors, the monitoring and evaluation of related preventive interventions, and the study of methodological problems related to the measurement of different hidden behaviors.

In connection with the focuses of her research activities, her teaching work is organized around the social approach and evidence-based thinking, as well as the sharing of her methodological knowledge / experience.

Contact

paksi.borbala@ppk.elte.hu

Room number 421, 23-27 Kazinczy Street, Budapest, 1075 

 

 

Teaching

Bachelor programs

Basic methodology, Social knowledge


Research areas

  • Social and behavioral problems at school
  • Monitoring and evaluation of school health promotion and drug prevention programs
  • The organization of school as a scene of education, value transfer and support
  • Teachers' characteristics (teachers' mental hygiene, motivations, etc.)
  • Drug epidemiology
  • Sociology of deviant behaviors

Publications

MAJOR PUBLICATIONS IN THE LAST YEAR

Paksi B., Pillok P., Magi A., Demetrovics Zs., Felvinczi K. (2021): Az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról 2019 reprezentatív lakossági felmérés módszertana. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 23:1pp. 184-207., 24 p.

Fehérvári A., Paksi B., Széll K. (szerk) (2021): Számít-e az iskola? : Az iskolai lemorzsolódás vizsgálata. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 139 p. 

Paksi B., Széll K., Fehérvári A. (2021): A lemorzsolódás egyéni, családi és iskolai tényezőinek kapcsolata. In. Fehérvári A., Paksi B., Széll K. (szerk):  Számít-e az iskola? : Az iskolai lemorzsolódás vizsgálata. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, (2021) 139 p. pp. 67-85.

Urbán R., Paksi B., Miklosi Á., Saunders J. B., Demetrovics Zs. (2021): Non-adherence to preventive behaviors during the COVID-19 epidemic: findings from a community study. BMC Public Health  21:1462.

Arnold P., Bálint R., Bánfai E., Csesztregi T., Gasteiger N., Horváth G. Cs., Paksi B., Péterfi A., Szabics L. & Tarján A.: 2021-as ÉVES JELENTÉS (2020-es adatok) az EMCDDA számára. Magyarország. (pp. 24-89.) Budapest: Nemzeti Drog Fókuszpont. 

Paksi B., Magi A., Gurály Z. (2021): A hajléktalan emberek pszichoaktív szerhasználata. Esély. vol. 32.  No. 1. pp. 62-91. DOI 10.48007/esely.2021.5

Paksi B. & Demetrovics Zs. (szerk) (2021). Addiktológiai problémák Magyarországon – Helyzetkép a lakossági kutatások tükrében. I. Szerhasználó magatartások.  Budapest: ELTE PPK - L’Harmattan. 

Paksi B. & Demetrovics Zs. (szerk) (2021). Addiktológiai problémák Magyarországon – Helyzetkép a lakossági kutatások tükrében. II. Viselkedési addikciók. Budapest: ELTE PPK - L’Harmattan. 

Paksi B. & Pillók P. (2021). Drogfogyasztás In: Paksi B. & Demetrovics Zs. (szerk): Addiktológiai problémák Magyarországon – Helyzetkép a lakossági kutatások tükrében. I. Budapest: ELTE PPK - L’Harmattan. 62-105.

Horváth Zs., Demetrovics Zs. & Paksi B. (2021). A különböző addiktológiai problémák kapcsolódása In: Paksi B. & Demetrovics Zs. (szerk): Addiktológiai problémák Magyarországon – Helyzetkép a lakossági kutatások tükrében. II. Budapest: ELTE PPK - L’Harmattan. 127-157.

LATEST CONFERENCE PAPERS

Krekó P., Molnár Cs., Urbán R., Miklósi Á., Demetrovics Zs., Paksi B. (2021) Koronavírus és az oltásellenesség politikai, pszichológiai megközelítésben. „Járvány és Társadalom – Vírus, vakcináció, nyájimmunitás” A Milton Friedman Egyetem online konferenciája, Budapest. 2021. február 2.

Kóós M., Király O., Paksi B., Demetrovics Zs.: Changes in Pornography Use and Sexual Behavior During the COVID-19-related Lockdown. EUROPEAN PSYCHIATRY (0924-9338 1778-3585): 64 Supplement pp S26-S26 Paper S0079. (2021) 29th European Congress of Psychiatry. Online konferencia, Nemzetközi 2021.04.10. - 2021.04.13.

Horváth Zs., Magi An., Paksi B., Demetrovics Zs., Felvinczi K. (2021): The spectrum of disapproval related to substance use: the utilization of Item Response Theory (IRT). In: KBS Helsinki 2021. KBS Helsinki 2021 Abstract booklet.: Online konferencia, Nemzetközi 2021.05.31. - 2021.06.03.

Csomós-Pribék I., Péter L., Andó B., Demetrovics Zs., Paksi B. (2021): A kockázatos alkoholfogyasztás és a visszaélésszerű gyógyszerhasználat összefüggésének­ vizsgálata hazai országos reprezentatív mintán. PSYCHIATRIA HUNGARICA (0237-7896 ): XXXVI. évf. 2021 Supplementum 1 p. 19.

Péter L., Andó B., Demetrovics Zs., Paksi B.: A visszaélésszerű gyógyszerhasználat rizikófaktorai a magyarországi felnőtt lakosság körében. PSYCHIATRIA HUNGARICA (0237-7896 ): XXXVI. évf. 2021 Supplementum 1 p. 93. (2021)

Paksi B.: Az "Országos Lakossági Adatfelvétel Addiktológiai Problémákról" (OLAAP 2019) c. kutatás eredményei. Szimpózium. In: Sass, Judit (szerk.) Út a reziliens jövő felé. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet Budapest, Magyarország, Magyar Pszichológiai Társaság (2021) 367 p. pp. 57-58.

Paksi B., Magi A., Demetrovics Zs., Felvinczi K.: Szerhasználó magatartások elterjedtsége és társadalmi mintázódása a magyarországi felnőtt népesség körében. In: Sass, Judit (szerk.) Út a reziliens jövő felé. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet Budapest, Magyarország, Magyar Pszichológiai Társaság (2021) 367 p. pp. 58-59.

Paksi B., Pillók P., Magi A., Demetrovics Zs., Felvinczi K.: Egyes drogfogyasztó magatartások elterjedtségének és a drogfogyasztás tendenciáinak becslésével kapcsolatos új kutatási eredmények a magyarországi felnőtt népesség körében. In: Sass, Judit (szerk.) Út a reziliens jövő felé. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet Budapest, Magyarország, Magyar Pszichológiai Társaság (2021) 367 p. pp. 59-60.

Demetrovics Zs., Király O., Paksi B., Magi A., Felvinczi K.: Egyes viselkedési addikciók elterjedtsége és társadalmi mintázódása a magyarországi felnőtt népesség körében. In: Sass, Judit (szerk.) Út a reziliens jövő felé. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet Budapest, Magyarország, Magyar Pszichológiai Társaság (2021) 367 p. pp. 60-61.

Felvinczi K., Paksi B., Magi A., Demetrovics Zs.,: A droghasználókkal kapcsolatos társadalmi viszonyulások más marginalizált társadalmi csoportokkal kapcsolatos vélekedések kontextusában, az olaap 2019 vizsgálat alapján. In: Sass, Judit (szerk.) Út a reziliens jövő felé. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet Budapest, Magyarország, Magyar Pszichológiai Társaság (2021) 367 p. pp. 61-62.

Horváth Zs., Magi A., Felvinczi K., Demetrovics Zs., Paksi B.: Különböző addiktológiai problémák kapcsolódása. Népesedés, társadalomszerkezet és devianciák Magyarorságon. 6. Andorka Rudolf Emlékkonferencia – születése 90. évfordulójának évében. Budapest, Magyarország, 2021. 09. 23.

Paksi B., Széll K., Fehérvári A. (2021). Az iskolai lemorzsolódás komplex megközelítése. In. Monár Gy.: A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2021. novermber 18-20. Absztaktkötet. Szeged: 436p

Paksi B. (2021): Prevenciós programok magyarországi katasztere. MINŐSÉG ÉS PREVENCIÓ. A drogprevenció helyzete Nemzetközi irányok – Hazai fejlesztési törekvések. Konferencia a Magyar Addiktológiai Társaság és az ELTE PPK együttműködésében. 2021. november 25.

 
ALL PUBLICATIONS

MTMT publication list

MTMT summary table


Projects

Budapest Longitudinal Study on Addictive Behaviors: Protective and risk factors in the addictive processes (funded by NKFI-KKP; co-researcher; research leader: Zsolt Demetrovics; Website https://www.bls2018.hu/)

Exploration and description of preventive interventions of addictive behaviors, according to international standards (funded by EMMI; ongoing research co-led with Katalin Felvinczi)

Monitoring the health psychological, health-related and sociological aspects of the coronavirus epidemic (joint research with Róbert Urbán, Ádám Miklósi, Zsolt Demetrovics)

Investigation of Teacher Continuous Professional Development Models at the Level of the Education System, the Organisation and the Individual (funded by NKFI-K co-researcher; research leader: Gábor Halász)

Health Behaviour in School-aged Children - a representative health survey on the Hungarian adolescents (funded by NKFI-K co-researcher; research leader: Ágnes Németh)

CHANGING SOCIETY - CHANGING ADDICTIONS? Wave 6 of the National Survey on Addiction Problems in (NSAPH) 2023 (NKFI-K (submitted research) joint research with Katalin Felvinczi)


Other professional activities

  • Civil Board of Coordination of Drug-Related Issues (head of the research working group, 2014-)
  • Hungarian Association on Addictions (board member, 2006-)
  • Hungarian Association of NGOs for Drug Prevention and Harm Reduction (board member, 2004-; vice president: 2018-)