Címlap

Paksi Borbála

kutató

Paksi Borbála

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének kutatója

Oktatói munkájának és kutatói érdeklődésének fókuszai

Több mint 30 éve folytat empirikus szociológiai kutatásokat, ezalatt mintegy 80 kutatásban vett részt és több, mint 50 kutatást vezetett. A kutatásainak tematikus fókuszában leginkább a különböző szenvedélymagatartások elterjedtségének és társadalmi mintázódásának vizsgálata, az ezekkel kapcsolatos prevenciós beavatkozások monitorozása és értékelése, valamint a különböző rejtőzködő magatartások mérésével kapcsolatos módszertani problémák tanulmányozása áll.

Oktatói munkája – kutatói tevékenységének fókuszaihoz kapcsolódva – a társadalmi szemlélet és a tényalapú gondolkodás átadása, valamint és módszertani ismereteinek/tapasztalatainak megosztása köré rendeződik.

Szakmai önéletrajz

Elérhetőségek

paksi.borbala@ppk.elte.hu

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27., 421. szoba

 

Oktatási tevékenység

Alapszakon

Módszertani alapismeretek, Társadalmi ismeretek


Kutatási területek

 • társadalmi és viselkedési problémák az iskolában
 • iskolai egészségfejlesztési és drogmegelőzési programok monitorozása és értékelése
 • az iskolai szervezet, mint nevelési, értékátadó és segítő szintér
 • pedagógus vizsgálatok (pedagógusok mentálhigiénéje, motivációi, stb)
 • drogepidemiológia
 • deviáns viselkedések szociológiája

Pályázatok, projektek, kutatások

 • Addiktológiai problémák az általános populációban: a trendek nyomon követése és az alkalmazott módszertan megújítása (Felvinczi Katalinnal közösen vezetett, folyó OTKA kutatás)
 • Addiktív Zavarok Budapesti Longitudinális Vizsgálata: Protektív- és rizikófaktorok az addikciós folyamatok hátterében (NKFI-KKP folyó kutatás; társ kutató; kutatásvezető: Demetrovics Zsolt; További részeletek itt.
 • Szenvedélymagatartások megelőzésére irányuló prevenciós beavatkozások feltárása, nemzetközi standardok szerinti leírása (EMMI által finanszírozott; Felvinczi Katalinnal közösen vezetett, folyó kutatás)
 • A koronavírus járvány egészségpszichológiai, egészségmagatartással kapcsolatos, valamint szociológiai aspektusainak nyomon követése céljából végzett tudományos kutatás (Urbán Róberttel, Miklósi Ádámmal, Demetrovics Zsolttal közös kutatás)
 • A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődési modelljeinek vizsgálata a köznevelési rendszer, a szervezet és az egyén szintjén (NKFI-K folyó kutatás; társ kutató; kutatásvezető: Halász Gábor)
 • Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása - a serdülőkorú magyar lakosság reprezentatív egészségfelmérése (NKFI-K benyújtott kutatás; társ kutató; kutatásvezető: Németh Ágnes)

Publikációk

LEGFRISSEBB PUBLIKÁCIÓK

Paksi B., Demetrovics Z., Griffiths M, D, Magi A., Felvinczi K. (2020): Estimating and managing the changing methodological parameters of self-report surveys of addictive behaviors based on the waves of the National Survey on Addiction Problems in Hungary (NSAPH) in 2007 and 2015. Neuropsychopharmacol Hung 2020; 22(1): 29–42.

Kapitány-Fövény M., Urbán R., Varga G., Potenza M. N., Griffiths M. D., Székely A., Paksi B., Kun B., Farkas J., Kökönyei Gy., Demetrovics Zs.: The 21-item Barratt Impulsiveness Scale Revised (BIS-R-21): An alternative three-factor model. [published online ahead of print, 2020 May 26]. J Behav Addict. 2020;10.1556/2006.2020.00030.

Kun B., Magi A., Felvinczi K., Demetrovics Zs., Paksi B.: A munkafüggőség elterjedtsége, szocio-demográfiai és pszichés háttere, elterjedtsége a hazai felnőtt lakosság körében: egy országos reprezentatív felmérés eredményei. Psychiatria Hungarica 2020, 35 (3):289-306

Paksi, B., Széll, K., Magyar, É., & Fehérvári, A. (2020). A lemorzsolódás egyéni és kontextuális tényezői. Iskolakultúra, 30(8), 62-81.

Felvinczi K., Paksi B., Demetrovics Zs.: Egészségfejlesztési és drogprevenciós. programok értékelése. In. Smuk P. (szerk): Társadalmi fenntarthatóság. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2020. 993-1016.

Péterfi A., Tarján A., Paksi B., Arnold P., Bálint R.: Kábítószerek. In. Arnold P., Bálint R., Bánfai E., Csesztregi T., Gasteiger N., Horváth G. Cs., Paksi B., Péterfi A., Port Á., Tarján A.: 2020-as ÉVES JELENTÉS (2019-es adatok) az EMCDDA számára. Magyarország. Nemzeti Drog Fókuszpont, Budapest, 2020. 23-84.

Arnold P., Bálint R., Bánfai E., Csesztregi T., Gasteiger N., Horváth G. Cs., Paksi B., Péterfi A., Port Á., Tarján A.: 2020-as ÉVES JELENTÉS (2019-es adatok) az EMCDDA számára. Magyarország. Nemzeti Drog Fókuszpont, Budapest, 2020.

Fehérvári A., Tókos K., Rapos N., Szivák J., Lénárd S., Szabó L., Paksi B., Széll K.: A lemorzsolódás iskolai és tanulói tényezői. In. Varga A, Andl H., Holnár-Kovács Zs.: Új kutatások a neveléstudományokban 2019. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2020. 47-56.

LEGFRISSEBB KONFERENCIA ELŐADÁSOK

Paksi B., Péterfi A., (2020). Implementation of RRM in Hungary. 2020 Prevalence and patterns of drug use (GPS) expert WEB meeting – 19 May 2020

Paksi B., Széll K., Magyar É., Fehérvári A.: A lemorzsolódás egyéni és kontextuális tényezői. XX. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2020. novermber 5-7. Debrecen

Krekó P., Molnár Cs., Urbán R., Miklósi Á., Demetrovics Zs., Paksi B. (2021. február 2.) Koronavírus és az oltásellenesség plotikai, pszichológiai megközelítésben. „Járvány és Társadalom – Vírus, vakcináció, nyájimmunitás” A Milton Friedman Egyetem online konferenciája, Budapest.

ÖSSZES PUBLIKÁCIÓ

MTMT teljes publikációs lista

MTMT összefoglaló táblázat


Szakmai, közéleti tevékenység