Címlap

Paksi Borbála

kutató

Paksi Borbála

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének kutatója

Oktatói munkájának és kutatói érdeklődésének fókuszai

Több mint 30 éve folytat empirikus szociológiai kutatásokat, ezalatt közel 100 kutatásban vett részt és több mint 50 kutatást vezetett. A kutatásainak tematikus fókuszában leginkább a különböző szenvedélymagatartások elterjedtségének és társadalmi mintázódásának vizsgálata, az ezekkel kapcsolatos prevenciós beavatkozások monitorozása és értékelése, valamint a különböző rejtőzködő magatartások mérésével kapcsolatos módszertani problémák tanulmányozása áll.

Oktatói munkája – kutatói tevékenységének fókuszaihoz kapcsolódva – a társadalmi szemlélet és a tényalapú gondolkodás átadása, valamint és módszertani ismereteinek/tapasztalatainak megosztása köré rendeződik.

Szakmai önéletrajz

Elérhetőségek

paksi.borbala@ppk.elte.hu

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27., 421. szoba

 

Oktatási tevékenység

Alapszakon

Módszertani alapismeretek, Társadalmi ismeretek


Kutatási területek

 • társadalmi és viselkedési problémák az iskolában
 • iskolai egészségfejlesztési és drogmegelőzési programok monitorozása és értékelése
 • az iskolai szervezet, mint nevelési, értékátadó és segítő szintér
 • pedagógus vizsgálatok (pedagógusok mentálhigiénéje, motivációi, stb)
 • drogepidemiológia
 • deviáns viselkedések szociológiája

Publikációk

AZ  ELMÚLT ÉVBEN MEGJELENT FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

Paksi B., Pillok P., Magi A., Demetrovics Zs., Felvinczi K. (2021): Az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról 2019 reprezentatív lakossági felmérés módszertana. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 23:1pp. 184-207., 24 p.

Fehérvári A., Paksi B., Széll K. (szerk) (2021): Számít-e az iskola? : Az iskolai lemorzsolódás vizsgálata. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 139 p. 

Paksi B., Széll K., Fehérvári A. (2021): A lemorzsolódás egyéni, családi és iskolai tényezőinek kapcsolata. In. Fehérvári A., Paksi B., Széll K. (szerk):  Számít-e az iskola? : Az iskolai lemorzsolódás vizsgálata. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, (2021) 139 p. pp. 67-85.

Urbán R., Paksi B., Miklosi Á., Saunders J. B., Demetrovics Zs. (2021): Non-adherence to preventive behaviors during the COVID-19 epidemic: findings from a community study. BMC Public Health  21:1462.

Arnold P., Bálint R., Bánfai E., Csesztregi T., Gasteiger N., Horváth G. Cs., Paksi B., Péterfi A., Szabics L. & Tarján A.: 2021-as ÉVES JELENTÉS (2020-es adatok) az EMCDDA számára. Magyarország. (pp. 24-89.) Budapest: Nemzeti Drog Fókuszpont. 

Paksi B., Magi A., Gurály Z. (2021): A hajléktalan emberek pszichoaktív szerhasználata. Esély. vol. 32.  No. 1. pp. 62-91. DOI 10.48007/esely.2021.5

Paksi B. & Demetrovics Zs. (szerk) (2021). Addiktológiai problémák Magyarországon – Helyzetkép a lakossági kutatások tükrében. I. Szerhasználó magatartások.  Budapest: ELTE PPK - L’Harmattan. 

Paksi B. & Demetrovics Zs. (szerk) (2021). Addiktológiai problémák Magyarországon – Helyzetkép a lakossági kutatások tükrében. II. Viselkedési addikciók. Budapest: ELTE PPK - L’Harmattan. 

Paksi B. & Pillók P. (2021). Drogfogyasztás In: Paksi B. & Demetrovics Zs. (szerk): Addiktológiai problémák Magyarországon – Helyzetkép a lakossági kutatások tükrében. I. Budapest: ELTE PPK - L’Harmattan. 62-105.

Horváth Zs., Demetrovics Zs. & Paksi B. (2021). A különböző addiktológiai problémák kapcsolódása In: Paksi B. & Demetrovics Zs. (szerk): Addiktológiai problémák Magyarországon – Helyzetkép a lakossági kutatások tükrében. II. Budapest: ELTE PPK - L’Harmattan. 127-157.

LEGFRISSEBB KONFERENCIA ELŐADÁSOK

Krekó P., Molnár Cs., Urbán R., Miklósi Á., Demetrovics Zs., Paksi B. (2021) Koronavírus és az oltásellenesség politikai, pszichológiai megközelítésben. „Járvány és Társadalom – Vírus, vakcináció, nyájimmunitás” A Milton Friedman Egyetem online konferenciája, Budapest. 2021. február 2.

Kóós M., Király O., Paksi B., Demetrovics Zs.: Changes in Pornography Use and Sexual Behavior During the COVID-19-related Lockdown. EUROPEAN PSYCHIATRY (0924-9338 1778-3585): 64 Supplement pp S26-S26 Paper S0079. (2021) 29th European Congress of Psychiatry. Online konferencia, Nemzetközi 2021.04.10. - 2021.04.13.

Horváth Zs., Magi An., Paksi B., Demetrovics Zs., Felvinczi K. (2021): The spectrum of disapproval related to substance use: the utilization of Item Response Theory (IRT). In: KBS Helsinki 2021. KBS Helsinki 2021 Abstract booklet.: Online konferencia, Nemzetközi 2021.05.31. - 2021.06.03.

Csomós-Pribék I., Péter L., Andó B., Demetrovics Zs., Paksi B. (2021): A kockázatos alkoholfogyasztás és a visszaélésszerű gyógyszerhasználat összefüggésének­ vizsgálata hazai országos reprezentatív mintán. PSYCHIATRIA HUNGARICA (0237-7896 ): XXXVI. évf. 2021 Supplementum 1 p. 19.

Péter L., Andó B., Demetrovics Zs., Paksi B.: A visszaélésszerű gyógyszerhasználat rizikófaktorai a magyarországi felnőtt lakosság körében. PSYCHIATRIA HUNGARICA (0237-7896 ): XXXVI. évf. 2021 Supplementum 1 p. 93. (2021)

Paksi B.: Az "Országos Lakossági Adatfelvétel Addiktológiai Problémákról" (OLAAP 2019) c. kutatás eredményei. Szimpózium. In: Sass, Judit (szerk.) Út a reziliens jövő felé. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet Budapest, Magyarország, Magyar Pszichológiai Társaság (2021) 367 p. pp. 57-58.

Paksi B., Magi A., Demetrovics Zs., Felvinczi K.: Szerhasználó magatartások elterjedtsége és társadalmi mintázódása a magyarországi felnőtt népesség körében. In: Sass, Judit (szerk.) Út a reziliens jövő felé. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet Budapest, Magyarország, Magyar Pszichológiai Társaság (2021) 367 p. pp. 58-59.

Paksi B., Pillók P., Magi A., Demetrovics Zs., Felvinczi K.: Egyes drogfogyasztó magatartások elterjedtségének és a drogfogyasztás tendenciáinak becslésével kapcsolatos új kutatási eredmények a magyarországi felnőtt népesség körében. In: Sass, Judit (szerk.) Út a reziliens jövő felé. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet Budapest, Magyarország, Magyar Pszichológiai Társaság (2021) 367 p. pp. 59-60.

Demetrovics Zs., Király O., Paksi B., Magi A., Felvinczi K.: Egyes viselkedési addikciók elterjedtsége és társadalmi mintázódása a magyarországi felnőtt népesség körében. In: Sass, Judit (szerk.) Út a reziliens jövő felé. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet Budapest, Magyarország, Magyar Pszichológiai Társaság (2021) 367 p. pp. 60-61.

Felvinczi K., Paksi B., Magi A., Demetrovics Zs.,: A droghasználókkal kapcsolatos társadalmi viszonyulások más marginalizált társadalmi csoportokkal kapcsolatos vélekedések kontextusában, az olaap 2019 vizsgálat alapján. In: Sass, Judit (szerk.) Út a reziliens jövő felé. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet Budapest, Magyarország, Magyar Pszichológiai Társaság (2021) 367 p. pp. 61-62.

Horváth Zs., Magi A., Felvinczi K., Demetrovics Zs., Paksi B.: Különböző addiktológiai problémák kapcsolódása. Népesedés, társadalomszerkezet és devianciák Magyarorságon. 6. Andorka Rudolf Emlékkonferencia – születése 90. évfordulójának évében. Budapest, Magyarország, 2021. 09. 23.

Paksi B., Széll K., Fehérvári A. (2021). Az iskolai lemorzsolódás komplex megközelítése. In. Monár Gy.: A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2021. novermber 18-20. Absztaktkötet. Szeged: 436p

Paksi B. (2021): Prevenciós programok magyarországi katasztere. MINŐSÉG ÉS PREVENCIÓ. A drogprevenció helyzete Nemzetközi irányok – Hazai fejlesztési törekvések. Konferencia a Magyar Addiktológiai Társaság és az ELTE PPK együttműködésében. 2021. november 25.

ÖSSZES PUBLIKÁCIÓ

MTMT teljes publikációs lista

MTMT összefoglaló táblázat


Pályázatok, projektek, kutatások

 • Addiktív Zavarok Budapesti Longitudinális Vizsgálata: Protektív- és rizikófaktorok az addikciós folyamatok hátterében (NKFI-KKP folyó kutatás; társ kutató; kutatásvezető: Demetrovics Zsolt; További részeletek itt.
 • Szenvedélymagatartások megelőzésére irányuló prevenciós beavatkozások feltárása, nemzetközi standardok szerinti leírása (EMMI által finanszírozott; Felvinczi Katalinnal közösen vezetett, folyó kutatás)
 • A koronavírus járvány egészségpszichológiai, egészségmagatartással kapcsolatos, valamint szociológiai aspektusainak nyomon követése céljából végzett tudományos kutatás (Urbán Róberttel, Miklósi Ádámmal, Demetrovics Zsolttal közös kutatás)
 • A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődési modelljeinek vizsgálata a köznevelési rendszer, a szervezet és az egyén szintjén (NKFI-K folyó kutatás; társ kutató; kutatásvezető: Halász Gábor)
 • Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása - a serdülőkorú magyar lakosság reprezentatív egészségfelmérése (NKFI-K folyó kutatás; társ kutató; kutatásvezető: Németh Ágnes)
 • VÁLTOZÓ TÁRSADALOM – VÁLTOZÓ ADDIKCIÓK? Az Országos Lakossági Adatfelvétel Addiktológiai Problémákról (OLAAP) 2023. évi 6. hulláma (NKFI-K benyújtott kutatás; Felvinczi Katalinnal közös kutatás)

Szakmai, közéleti tevékenység